PROFI Elektro
Stoziar Meraci pristroj Svietidla Hala Trafo

Kontakty

Konateľ, technický úsek :

         

Konateľ, realizačný úsek :

Ing. Vladimír Benčo
Tel.: +421 2 4464 0214 
Mobil: +421 902 999 300
E-mail: vbenco@profielektro.sk

  Ing. Milan Šindler
Tel.: +421 2 4464 0214 
Mobil: +421 905 616 088
E-mail: sindler@profielektro.skProjektant :

         

Obchodno - ekonomický úsek :

Ing. Valdemar Čihák
Tel.: +421 2 4464 0214 
Mobil: +421 905 721 992
E-mail: cihak@profielektro.sk
  Eva Juhošová
Tel.: +421 2 4464 0214 
E-mail: juhosova@profielektro.sk


Realizačný úsek, vykonávanie odb. prehliadok 
a odb. skúšok el. zariadení :

         

Právny úsek :

Šándor Csíkel
Mobil: +421 905 225 268
E-mail: csikel@profielektro.sk
  Mgr. Lucia  Machatová
Tel.: +421 2 4464 0214 - 15
Fax: +421 2 4464 0216
Mobil: +421 903 433 060
E-mail: lbencova@profielektro.sk