PROFI Elektro
Stoziar Meraci pristroj Svietidla Hala Trafo

Profil firmy

Firma PROFI Elektro, s.r.o vznikla v roku 2005. Jej zakladateľmi a spolumajiteľmi sú Ing. Vladimír Benčo (konateľ, polovičný vlastník) a Ing. Milan Šindler (konateľ, polovičný vlastník). Firma sa profiluje už 15. Rok na Slovenskom resp. stredoeurópskom trhu a vyprofilovala sa do rozsahu činnosti viď. Obchodný register s.r.o.

Obchodne zastupujeme a spolupracujeme s tromi zahraničnými spoločnosťami :

VM Elektro Zlín - ČR
VYSTO KOBYLÍ - ČR


Od roku 2007 sme členmi zväzu elektrotechnického priemyslu, ETALUX združenie výrobcov a dodávateľov svetelnej techniky, CONNEXIO – registrácia v informačnom a predkvalifikačnom systéme pre energetické podniky pre východnú a strednú Európu. Úzko spolupracujeme so SMÚ – metrológia osvetlenia, s Úradom verejného zdravotníctva SR ohľadom merania umelého osvetlenia, Technickou inšpekciou SR. Firma PROFI Elektro je držiteľom certifikátu
DIN EN ISO 9001:2018, zaviedla a používa systém manažérstva kvality na činnosť - Elektroinštalačné práce. Firma ako aj pracovníci sú poistení v Českej Poisťovni Slovensko (Generali).

Ponúkame a zabezpečujeme:


Konzultačnú a poradenskú činnosť pri zabezpečovaní požadovaného diela v zmysle legislatívnych a právnych predpisov EÚ a STN.

Štúdie a poradenstvo v oblasti NN, VN, VVN a ZVN t.j. bez obmedzenia napätia.

Štúdie a projektové dokumentácie pre stavebné konania a realizačné projekty v rozsahu požadovaného riešenia.

Komplexné moderné riešenia pri tvorbe návrhov a realizácií nových projektov v časti NN, VN, VVN a ZVN t.j. bez obmedzenia napätia a prostredia.

Meranie umelého osvetlenia v životnom a pracovnom prostredí v zmysle platných hygienických predpisov, predpisov  EÚ a STN.

Vykonávanie odborných prehliadok, odborných skúšok a uvedenie do prevádzky funkčného diela.

Rekonštrukcie a modernizácie zastaraných a transformácia inovovaných objektov v časti NN, VN a VVN
montáž predmetného diela.

Dodávky elektrických stojov a zariadení v  zmysle požiadaviek zákazníka pre objekty s napájaním NN, VN, VVN a ZVN t.j. bez obmedzenia napätia a prostredia (transformátory, VN a NN rozvádzače a pod.).

Dodávky montážneho materiálu (svietidlá, káble, spojky a pod.). 
'