PROFI Elektro
Stoziar Meraci pristroj Svietidla Hala Trafo

Oprávnenia a osvedčenia'

Obchodný register

 
Obchodný register 1Obchodný register 2Obchodný register 3


Živnostenský register


Oprávnenie PROFI Elektro - bez obmedzenia napätia


Živnostenský list PROFI Elektro - Montáž, rekonštrukcia a údržba

vyhradených technických zariadení


Živnostenský list PROFI Elektro - Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky

vyhradených technických elektrických zariadení


Živnostenský list PROFI Elektro - Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení


DIN EN ISO 9001:2008


Certifikát ISO

ETALUX - združenie výrobcov a dodávateľov svetelnej techniky


Osvedčenie PROFI Elektro - Meranie umelého osvetlenia v životnom a pracovnom prostredí


Metrológia osvetlenia


Certifikát o overení luxmetra


Poistná zmluva PROFI Elektro


Poistná zmluva Generali

 

 

 

 

 

 

'