PROFI Elektro
Stoziar Meraci pristroj Svietidla Hala Trafo

Kontakty

Konateľ, technický úsek :

         

Konateľ, realizačný úsek :

Ing. Vladimír Benčo
Tel.: +421 2 4464 0214 - 15
Fax: +421 2 4464 0216
Mobil: +421 902 999 300
E-mail: vbenco@profielektro.sk

  Ing. Milan Šindler
Tel.: +421 2 4464 0214 - 15
Fax: +421 2 4464 0216
Mobil: +421 905 616 088
E-mail: sindler@profielektro.skObchodný úsek :

         

Obchodno - ekonomický úsek :

Ján Megis
Tel.: +421 2 4464 0214 - 15
Fax: +421 2 4464 0216
Mobil: +421 902 999 304
E-mail: megis@profielektro.sk
  Emília Takáčová
Tel.: +421 2 4464 0214 - 15
Fax: +421 2 4464 0216
Mobil: +421 904 326 531
E-mail: takacova@profielektro.sk


Ekonomický úsek :

         

Právny úsek :

Mária Bizoňová
Tel.: +421 2 4425 7106
Fax: +421 2 4464 0216
Mobil: +421 902 127 358
E-mail: bizonova.m@zoznam.sk
  Mgr. Lucia  Machatová
Tel.: +421 2 4464 0214 - 15
Fax: +421 2 4464 0216
Mobil: +421 903 433 060
E-mail: lbencova@profielektro.sk


Realizačný úsek, vykonávanie odb. prehliadok
a odb. skúšok el. zariadení :

         

 

Alexander Csíkel
Mobil: +421 905 225 268
E-mail: aczikel@profielektro.sk